Privacypolicy

Kapsalon Marjo Handelt onder de naam: Hair & Beauty kapsalon Marjo in samenwerking met Beauty Salon Irene, gevestigd aan Puntelstraat 1J 6369 TA Simpelveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 0455444344

Email: marjoscheeren@live.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kapsalon Marjo verwerkt uw persoonsgegevens in het online systeem van Davinci doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij het maken van een afspraak.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Kapsalon Marjo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gebruik van haar producten
- recepten van haarbehandeling
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
- foto’s

Bij verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens vragen wij om uw schriftelijke toestemming.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 045-5444344 dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kapsalon Marjo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Doel: Het documenteren en bijhouden van uw haarbehandelingen en gebruik van haar en kleur producten.

Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst/toestemming

Bewaartermijn: 2 jaar na de laatste behandeling

Geautomatiseerde besluitvorming:
Kapsalon Marjo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kapsalon Marjo tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Delen van persoonsgegevens met derden:

Kapsalon Marjo deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkings overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Kapsalon Marjo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kapsalon Marjo persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

- Accountant

Doel: afhandeling administratie

Gegevens: NAW gegevens, personalia, betaal gegevens 

- Klantenbeheersysteem/ Davinci 

Doel: klantgegevens opslaan en afspraken beheren.

Gegevens:

- Voor- en achternaam
- Adres
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

- geslacht
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

- Webbouwers- en hosting:

Doel: Online interactie

Gegevens: Personalia, emailadres en telefoonnummer

- Personeel

Doel: voor de juiste haarbehandeling voor de klant te realiseren. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kapsalon Marjo gebruikt technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kapsalon Marjo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marjoscheeren@live.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kapsalon Marjo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: kapsalon Marjo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marjo Scheeren email: marjoscheeren@live.nl